Konkurs - Poddziałanie 8.2.2 (1/2022) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Zbiorcza lista wszystkich umów o dofinansowanie projektów podpisanych w ramach konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/22

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w listopadzie 2022 r. w ramach konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/22

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w październiku w ramach konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/22

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/22

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w konkursie nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/22

Ogłoszenie konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/22 z Poddziałania VIII.2.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia - miasto Łódź"

 Przejdź na górę