Konkurs - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Ogłoszenie konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/21 z Poddziałania VIII.2.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia”

Informacje o konkursie

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. konkursu RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/21 - 10 grudnia 2021 r.

 Przejdź na górę