Weź udział w spotkaniach i konferencjach - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


SPOTKANIA INFORMACYJNE

Szkolenia

Materiały ze spotkań

Prezentacja ze szkolenia "Zamykanie projektów współfinansowanych z EFS" - 24 maja 2023 r.

Prezentacja ze szkolenia "Zamówienia publiczne w praktyce - najczęstsze nieprawidłowości i dobre praktyki w projektach EFS" - 6 i 27 października 2022 r.

Prezentacja ze szkolenia "Zamówienia publiczne zgodnie z ustawą PZP, w tym pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych w projektach EFS" - 5 i 26 października 2022 r.

Prezentacja ze szkolenia "Rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności i prawidłowe szacowanie wartości zamówienia w projektach EFS" - 4 i 25 października 2022 r.

Prezentacja ze szkolenia "Zamykanie projektów EFS" - 12 października 2022 r.

Prezentacja ze szkolenia "Księgowość w projektach EFS" - 30 września 2022 r.

Prezentacja ze szkolenia "Księgowość w projektach EFS" - 29 września 2022 r.

Prezentacja ze szkolenia "Zamykanie projektów EFS" - 9 września 2022 r.

Prezentacja ze szkolenia "Realizacja projektów EFS" - 2 września 2022 r.

Prezentacja ze szkolenia "Realizacja projektów EFS" - 5 lipca 2022 r.

Prezentacja ze szkolenia "Skuteczna promocja efektów realizowanego projektu EFS" - 14 czerwca 2022 r.

Prezentacja ze szkolenia dot. SL2014 - 13 stycznia 2022 r.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/21 - 10 stycznia 2022 r.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/21 - 14 grudnia 2021 r.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. konkursu RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/21 - 10 grudnia 2021 r.

Prezentacja ze szkolenia "Zamykanie projektów EFS" - 21 października 2021 r.

Warsztaty z przygotowania i realizacji projektów unijnych w ramach RPO WŁ - 10 i 24 września 2021 r.

Szkolenie "Nowa ustawa prawo zamowień publicznych" - 15 września 2021 r.

Prezentacja ze szkolenia "Księgowość w projektach EFS" - 9 września 2021 r.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/21 (aktywizacja społeczna i zawodowa) - 18 marca 2021 r.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21 (wsparcie rodziny w kryzysie i systemu pieczy zastępczej) - 11 marca 2021 r.

Prezentacja ze szkolenia dot. SL2014 - 26 lutego 2021 r.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/21 na tworzenie Centrów Usług Środowiskowych - 25 lutego 2021 r.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 (usługi zdrowotne) - 30 listopada 2020 r.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego w ramach naboru pozakonkursowego PUP nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/20 - 16 listopada 2020 r.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego w ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001-20 20 października 2020 r.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/20 - 19 października 2020 r.

Wyświetlanie 1 - 30 z 142 rezultatów.
Pozycji na stronę: 30
 Przejdź na górę