Spotkanie - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


MATERIAŁY ZE SZKOLEŃ

Szkolenie "Zamykanie projektów współfinansowanych z EFS" - 16 września 2022 r.

Szkolenie „Skuteczna promocja efektów realizowanego projektu EFS” - 14 lipca 2022 r.

Szkolenie "Księgowość w projektach EFS" - 21 czerwca 2022 r.

Szkolenie "Język mediów społecznościowych, WCAG - jak skutecznie komunikować się z potencjalnym uczestnikiem i uczestnikiem projektu dofinansowanego z EFS" - 15 czerwca 2022 r.

Szkolenie "Realizacja projektów EFS" - 3 czerwca 2022 r.

Spotkanie informacyjne (online) dot. konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-002/21 - 14 września 2021 r.

Szkolenie "Zasada konkurencyjności" - 14 września 2021 r.

Szkolenie "Nowa ustawa prawo zamowień publicznych" - 13 września 2021 r.

Prezentacja ze szkolenia Księgowość w projektach 30 czerwca 2021 r.

Prezentacja ze szkolenia "Realizacja projektów" - 28 czerwca 2021 r.

Prezentacja ze szkolenia dot. SL2014 - 21 kwietnia 2021 r.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego w ramach konkursu POWR.01.02.01-IP.17-10-001/21 - 24 marca 2021 r.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego w ramach konkursu POWR.01.02.01-IP.17-10-002-20 23 października 2020 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W RAMACH NABORU DZIAŁANIA 1.1. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA REGIONALNYM RYNKU PRACY - PROJEKTY POZAKONKURSOWE

Szkolenie Zasada konkurencyjności 27 września 2019 r.

Szkolenie „Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)” - 31 lipca, 26 października 2018 r.

Szkolenie "Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)" (21 grudnia 2017 r.)

Szkolenie "Dostępność projektów z Osi I PO WER na lata 2014-2020" (4 sierpnia 2017 r.)

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 - Poddziałanie 1.2.1 (24 sierpnia 2017)

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy z województwa łódzkiego (27 kwietnia 2017 r.)

Wyświetlanie 1 - 25 z 36 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25
 Przejdź na górę