Konkurs - Poddziałanie IX.1.1 (6/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Konkurs Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17 - Poddziałanie IX.1.1 (aktywizacja społeczno-zawodowa)

MATERIAŁY ZE SPOTKANIA

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17 w ramach Poddziałania IX.1.1 (19 grudnia 2017r.)

 Przejdź na górę