Konkurs - Poddziałanie IX.2.1 (6/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-006/18 - Poddziałanie IX.2.1 (usługi społeczne)

MATERIAŁY ZE SPOTKANIA

Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-006/18 (usługi społeczne) - Poddziałanie IX.2.1 RPO WŁ - 28 listopada 2018 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 Przejdź na górę