Skierowane do podmiotów ekonomii społecznej - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


ZNAJDŹ PROJEKT DOTYCZĄCY WSPIERANIA NOWYCH I ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)

Tytuł projektu:   Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Dla kogo projekt?  Do projektu zostaną przyjęte osoby bezrobotne, bierne zawodowo bądź poszukujące pracy, PES (przedsiębiorstwa ekonomii społecznej) i PS (przedsiębiorstwa społeczne), które mają siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

Co oferuje projekt?: 
Tworzenie w okresie od  I 2018-XII 2020r. nowych i trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS),  utworzenie  miejsc pracy w istniejącychn oraz owopowstałych PS/PES. Wsparcie świadczone będzie w ramach:
 • usług animacyjnych
 • usług inkubacyjnych
 • usług biznesowych

Miejsce realizacji:  miasto Łódź
Dane kontaktowe: 
Pomorska 40, Łódź                                                                    
tel 42 630 17 49                                                                     
     42 630 17 49                                                                     
biuro@inspro.org.pl                                                                    
www.inspro.org.pl                                        
Załączniki
Regulamin rekrutacji ŁOWES.doc (doc, 266 KB)

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My"

Tytuł projektu: OWES "Ja-Ty-My"
Dla kogo projekt?  
Projekt  skierowany jest do: PES i NGO planujących ekonomizację, osób fizycznych zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób fizycznych i prawnych planujących założyć PES, PS lub podmiot reintegracyjny.

Co oferuje projekt?: 
 • usługi Animacyjne
 • usługi inkubacyjne: przygotowanie grup inicjatywnych i podmiotów do tworzenia PS lub przekształcania się w PS; rekrutacja
 • usługi inkubacyjne CD: przyznawanie dotacji na tworzenie miejsc pracy w PS oraz wsparcie pomostowe i rozwojowe dla nowopowstałych PS i przekształcających się PES
 • usługi biznesowe

Miejsce realizacji:  powiaty: brzeziński, łęczycki, łowicki, poddębicki     

Dane kontaktowe:
 28 Pułku Strzelców Kaniowskich  71/73, Łódź                                                                                     
tel. 796 141 420                                                                        
biuro@wsparciespoleczne.pl                                                                  
www.wsparciespoleczne.pl
Załączniki
Regulamin Rekrutacji OWES JA-TY-MY.zip (zip, 917 KB)

Centrum Promocji I Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

Tytuł projektu:   OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020

Dla kogo projekt?  
Do projektu  zostaną przyjęte osoby bezrobotne, bierne zawodowo bądź poszukujące  pracy, osoby fizyczne  i prawne, PES i PS

Co oferuje projekt?: 
 • usługi animacyjne i inkubacyjne w zakresie inicjowania tworzenia nowych PES
 • usługi inkubacyjne dla działających PES obejmujące doradztwo, w tym doradztwo specjalistyczne dla działających PES.
 • usługi inkubacyjne (wsparcie finansowe i doradczo-szkoleniowe dla tworzenia miejsc pracy w nowo powstałych i przekształcających się PS)

Miejsce realizacji: powiaty: bełchatowski, piotrkowski, m. Piotrków Trybunalski, radomszczański, sieradzki, wieluński, wieruszowski

Dane kontaktowe: 
Plac Wolności 2, Łódź                                                                    
tel. 42 231 31 01                                                                     
       42 231 31 02                                                                     
opus@opus.org.pl                                                                       
www.opus.org.pl
Załączniki
Regulamin Centrum OPUS.doc (doc, 284 KB)

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)

Tytuł projektu:   Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ

Dla kogo projekt?  Projekt skierowany do osób fizycznych, które uczą się/pracują lub zamieszkują w łódzkim w rozumieniu KC, w przypadku innych podmiotów posiadają jednostkę organizacyjną w łódzkiem.

Co oferuje projekt?: 
 • usługi animacyjne
 • usługi inkubacyjne
 • usługi biznesowe
Miejsce realizacji: województwo łódzkie, powiaty:  łaski, opoczyński, rawski, zduńskowolski, łódzki wschodni, pabianicki, tomaszowski             

Dane kontaktowe:
ul. Pomorska 40, Łódź                                                                    
tel. 42 630 17 49                                                                     
      42 630 17 49                                                                     
biuro@inspro.org.pl                                                                    
www.inspro.org.pl
Załączniki
Regulamin rekrutacji KLUCZ.doc (doc, 237 KB)
 Przejdź na górę