Podmioty ekonomii społecznej - archiwum - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wydawca treści

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" - miasto Łódź

Tytuł projektu

ŁÓDZKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Dla kogo jest projekt?

 • osoby fizyczne i osoby prawne, które planują założyć podmiot ekonomii społecznej,

 • podmioty ekonomii społecznej,

 • organizacje pozarządowe,

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-67,

 • otoczenie podmiotów ekonomii społecznej,

Co oferuje projekt? 

 • usługi zmierzające do tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej (doradztwo specjalistyczne, doradztwo indywidualne i grupowe, finansowanie),

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze na tworzenie nowych miejsc pracy,

 • wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy,

 • usługi dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (np. tworzenie modeli biznes; pozyskiwanie nowych źródeł finansowych; profesjonalna obsługa klienta; marketing i PR; sprzedaż i negocjacje).

Miejsce realizacji 

miasto Łódź

Termin rekrutacji

 • brak informacji

Dane kontaktowe 

Łódź, ul. Piotrkowska 17
biuro@wsparciespoleczne.pl
www.wsparciespoleczne.pl,
tel. 796 14 14 40

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" - powiat brzeziński, kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki, zgierski, miasto Skierniewice

Tytuł projektu

OWES-WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ

Dla kogo jest projekt?

 • osoby fizyczne i osoby prawne, które planują założyć podmiot ekonomii społecznej,

 • podmioty ekonomii społecznej,

 • organizacje pozarządowe,

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-67,

 • otoczenie podmiotów ekonomii społecznej,

 • osoby bezrobotne z I i II profilu, a nawet osoby zatrudnione, które zgodnie z ustawą o spółdzielni socjalnej mogą (max. 50% założycieli) zakładać spółdzielnie socjalne, ale bez dotacji z OWES. Do osób tych będą kierowane są usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe.

Co oferuje projekt? 

 • animacja lokalna -zachęcenie do tworzenia i wspierania podmiotów ekonomii społecznej i inicjatyw na rzecz rozwoju PES w środowisku lokalnym- spotkania animacyjne różnych grup społecznych, sektorów; diagnoza środowiska lokalnego, rozwój partnerstw,

 • inkubacja- doradztwo grupowe i indywidualne,

 • szkolenia (m.in. powołanie podmiotów ekonomii społecznej, prowadzenie i restrukturyzacja działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej, umiejętności społeczne, biznesplan),

 • blok szkoleniowy (marketing, prawo, finanse, księgowość),

 • wsparcie psychologiczne,

 • doradztwo,

 • szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje pracowników podmiotu ekonomii społecznej,

 • usługi księgowe, marketingowe, prawne,

 • dotacje i wsparcie finansowe.

Miejsce realizacji 

Powiat brzeziński, kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki, zgierski, miasto Skierniewice.

Termin rekrutacji

 • brak informacji

Dane kontaktowe 

Łódź, ul. Piotrkowska 17
biuro@wsparciespoleczne.pl
www.wsparciespoleczne.pl,
tel. 796 14 14 40

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich

Tytuł projektu

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ CENTRUM KLUCZ

Dla kogo jest projekt?

 • Podmioty ekonomii społecznej,

 • Organizacje pozarządowe,

 •  Osoby fizyczne i prawne, które planują założyć podmiot ekonomii społecznej,

 • otoczenie podmiotów ekonomii społecznej, w tym biznes, instytucje oświaty,

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

 • osoby bezrobotne z I i II profilu, a nawet osoby zatrudnione, które zgodnie z ustawą o spółdzielni socjalnej mogą (max. 50% założycieli) zakładać spółdzielnie socjalne, ale bez dotacji z OWES. Do osób tych będą kierowane są usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe.

Co oferuje projekt? 

 • animacja lokalna -zachęcenie do tworzenia i wspierania podmiotów ekonomii społecznej -spotkania animacyjne; diagnoza środowiska lokalnego, rozwój partnerstw,

 • organizacja Forów Liderów Ekonomii społecznej,

 • szkolenia w zakresie inicjowania powstawania nowych podmiotów ekonomii społecznej,

 • doradztwo grupowe i indywidualne,

 • działania inkubacyjne,

 • szkolenia z prowadzenia działalności gospodarczej,

 • szkolenia  (marketing, prawo, finanse, księgowość),

 • szkolenia zawodowe,

 • mentoring w pierwszych miesiącach działania PES,

 • wsparcie psychologiczne,

 • doradztwo biznesowe,

 • dotacje i wsparcie finansowe.

Miejsce realizacji 

powiat zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki wschodni, tomaszowski, rawski, opoczyński.

Termin rekrutacji

 • brak informacji

Dane kontaktowe 

Łódź, ul. Pomorska 40
biuro@inspro.org.pl
www.inspro.org.pl
tel. 42 630 17 49

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

Tytuł projektu

OWES -ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ

Dla kogo jest projekt?

 • podmioty ekonomii społecznej,

 • organizacje pozarządowe,

 •  osoby fizyczne i prawne, które planują założyć podmiot ekonomii społecznej,

 • otoczenie podmiotów ekonomii społecznej, w tym biznes, instytucje oświaty,

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

 • osoby bezrobotne z I i II profilu, a nawet osoby zatrudnione, które zgodnie z ustawą o spółdzielni socjalnej mogą (max. 50% założycieli) zakładać spółdzielnie socjalne, ale bez dotacji z OWES. Do osób tych będą kierowane są usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe.

Co oferuje projekt? 

 • usługi zmierzające do  tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej,

 • udzielanie wsparcia finansowego i doradczego na utworzenie miejsc pracy,

 • usługi dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (doradztwo prawne, biznesowe, usługi animacyjne, inkubacyjne, dotyczące współpracy z biznesem, samorządem, tworzenia partnerstw, w tym współpracy z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej marketingu i PR).

Miejsce realizacji 

powiat bełchatowski, piotrkowski, radomszczański, wieruszowski, pajęczański, sieradzki, wieluński.

Termin rekrutacji

 • od 15 czerwca do 14 lipca 2016 r. dla osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem spółdzielni socjalnej
 • od 15 czerwca do 30 czerwca 2016 r. dla przedsiębiorstw społecznych zainteresowanych

Dane kontaktowe 

Łódź, ul. Plac Wolności 2
opus@opus.org.pl
www.opus.org.pl
tel. 42 231 31 01

 Przejdź na górę