Konkurs - Poddziałanie VIII.3.4 (1/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w konkursie nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/20

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/20

Spełnienie wymogu niezalegania z uiszczaniem należności, o których mowa w oświadczeniu w formularzu wniosku o dofinansowanie w przypadku skorzytsania z instrumentów wsparcia w ramach pakietu ustaw składających się na tzw. „Tarczę antykryzysową”

Informacja dotycząca konkursu Nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/20

Konkurs Nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/20 - Poddziałanie VIII.3.4 (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - miasto Łódź)

 Przejdź na górę