Konkurs - Poddziałanie VIII.3.4 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/19

Druga zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/19

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/19

Konkurs Nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/19 - Poddziałanie VIII.3.4 (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - miasto Łódź)

 Przejdź na górę