Konkurs - Poddziałanie VIII.2.2 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Druga zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/18

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/18

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/18

Korekta wzoru wniosku do konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/18

Konkurs Nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie VIII.2.2

 Przejdź na górę