Konkurs - Poddziałanie IX.1.1 (4/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-004/19

Druga zmiana Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-004/19

Zmiana Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-004/19

Konkurs Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-004/19 - Poddziałanie IX.1.1 (aktywizacja społeczna i zawodowa - programy rewitalizacji)

 Przejdź na górę