Dla osób powyżej 29 roku życia - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


ZNAJDŹ PROJEKT Z ZAKRESU SZKOLEŃ I STAŻY

Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich

Tytuł projektu: Praca bez barier

Dla kogo projekt?
40 osób z niepełnosprawnościami w wieku 30+, bezrobotnych lub biernych zawodowo, z obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (lub osoby przeniesione).

Co oferuje projekt:
kompleksowe wsparcie dostosowane do zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb uczestników i realizowane w oparciu o stworzony podczas spotkań z doradcą zawodowym Indywidualny Plan Działania:
- dopasowane szkolenia zawodowe kończące się egzaminami i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje i kwalifikacje
- pośrednictwo pracy
- staże zawodowe.
 
Miejsce realizacji: Łódź (obszar rewitalizowany)

Termin rekrutacji: trwa - ostatnie wolne miejsca
(stan na 10.03.2023 r.)

Dane kontaktowe:
ul. 29 Listopada 12/3, 99-300 Kutno
tel. 531 805 222
e-mail: etio@poczta.onet.pl

INSE Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. - spółka komandytowa

Tytuł projektu: Czas na zmiany V – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi

Dla kogo projekt?
45 osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

Co oferuje projekt:
- identyfikacja potrzeb i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania
- modułowe szkolenia zawodowe
- indywidualne pośrednictwo pracy
- staże zawodowe.
 
Miejsce realizacji: Łódź (obszar rewitalizowany)

Termin rekrutacji: rekrutacja trwa - ostatnie wolne miejsca
(stan na 10.03.2023 r.)

Dane kontaktowe:
ul. Piotrkowska 55/113, 90-413 Łódź
tel. 42 630-01-40
e-mail: projekty@inse.pl
www.projekty.inse.pl

Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Szansa dla Ciebie - VI edycja

Dla kogo projekt?
30 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:
- osoby po 50 roku życia
- osoby długotrwale bezrobotne
- kobiety
- osoby o niskich kwalifikacjach
- osoby z niepełnosprawnością
z obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (lub osoby przeniesione).
 
Co oferuje projekt:
- Indywidualne Plany Działań
- poradnictwo zawodowe grupowe - warsztat aktywizacji zawodowej
- kurs kierowcy zawodowego
- szkolenia otwarte zgodnie z Indywidualnym Planem Działania
- pośrednictwo pracy
- staże zawodowe.
 
Miejsce realizacji: Łódź (obszar rewitalizowany)

Termin rekrutacji: rekrutacja trwa
(stan na 10.03.2023 r.)

Dane kontaktowe:
ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź
tel. 42 630-31-93
e-mail: studiumnt@studiumnt.pl
www.studiumnt.pl

HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak S.C.

Tytuł projektu: Aktywizacja - rewitalizacja II

Dla kogo projekt?
30 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotnych lub biernych zawodowo), wyłącznie osoby, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:
- osoby w wieku 50 lat i więcej
- osoby długotrwale bezrobotne
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby o niskich kwalifikacjach.
 
Co oferuje projekt:
- identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania
- warsztaty proaktywnego poszukiwania pracy
- szkolenia z kompetencji kluczowych
- szkolenia zawodowe
- staże zawodowe
- pośrednictwo pracy.

Miejsce realizacji: Łódź (obszar rewitalizowany)
 
Termin rekrutacji: rekrutacja trwa - ostatni wolne miejsca
(stan na 10.03.2023 r.)
 
Dane kontaktowe:
ul. Targowa 27, 90-043 Łódź
tel. 42 250-54-13
e-mail: biuro@hnpartners.pl
www.hnpartners.pl

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tytuł projektu: Aktywni na rynku pracy III

Dla kogo projekt?
50 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowych, w tym wyłącznie:
1. osoby które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- osoby w wieku 50+
- osoby długotrwale  bezrobotne
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby o niskich kwalifikacjach
2. bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. grup – maks. 20% ogólnej liczby bezrobotnych w projekcie.
 
Co oferuje projekt:
- identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania
- poradnictwo zawodowe
- szkolenia ICT
- szkolenia zawodowe
- staże zawodowe
- pośrednictwo pracy.
 
Miejsce realizacji: powiaty brzeziński, łódzki wschodni, Łódź, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji: rekrutacja trwa - ostatnie wolne miejsca
(stan na: 10.03.2023)
 
Dane kontaktowe:
ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
tel. 42 674-44-66
e-mail: ceiron@ceiron.org.pl
www.ceiron.org.pl

EDUFIN Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Kierunek-zatrudnienie
 
Dla kogo projekt?
72 osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne oraz bierne zawodowo), zamieszkujące na terenie województwa łódzkiego, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby o niskich kwalifikacjach
- osoby 50+.
W ramach grupy docelowej: min. 60% to osoby z powiatów o stopie bezrobocia wyższej niż stopa bezrobocia dla województwa łódzkiego, a min. 30% to osoby z miast średnich: Aleksandrów Łódzki, Bełchatów, Kutno, Łask, Łowicz, Opoczno, Ozorków, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, Zduńska Wola i Zgierz.
 
Co oferuje projekt:
-  identyfikacja potrzeb uczestników, utworzenie Indywidualnych Planów Działania, poradnictwo zawodowe indywidualne
- szkolenia zawodowe
- staże zawodowe
- pośrednictwo pracy.
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: rekrutacja trwa - ostatnie wolne miejsca
(stan na: 10.03.2023 r.)
 
Dane kontaktowe:
ul. M. Reja 2 lok 2, 63-300 Pleszew
tel. 537 245 510
e-mail: biuro@edufin.eu
http://edufin.eu/

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Tytuł projektu: Aktywni na rynku pracy

Dla kogo projekt?
70 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (42 bezrobotnych oraz 28 biernych zawodowo), zamieszkujących na obszarze powiatów: wieluńskiego, sieradzkiego, łaskiego, zduńskowolskiego, pabianickiego, poddębickiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby o niskich kwalifikacjach
- osoby w wieku 50 lat i więcej.
 
Co oferuje projekt:
- identyfikacja potrzeb uczestników oraz utworzenie Indywidualnych Planów Działania / poradnictwo zawodowe
- szkolenia zawodowe
- staże zawodowe
- pośrednictwo pracy.
 
Miejsce realizacji: powiaty sieradzki, poddębicki, zduńskowolski, pabianicki, łaski, bełchatowski, pajęczański i wieluński
 
Termin rekrutacji: rekrutacja do końca marca 2023 r.
(stan na: 10.03.2023 r.)
 
Dane kontaktowe:
ul. Szkolna 25, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736-11-60
e-mail: ocwp@ocwp.org.pl
www.ocwp.org.pl

Róg Consulting & Business Training Sp. z o.o.

Tytuł projektu: ŁÓDZKA AKTYWIZACJA!
 
Dla kogo projekt?
96 osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego, pozostających bez pracy, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:
- osoby o niskich kwalifikacjach
- osoby w wieku 50 lat i więcej
- osoby z niepełnosprawnością
- osoby długotrwale bezrobotne.
Ponadto:
- co najmniej 30% uczestników będą stanowiły osoby zamieszkujące na obszarze miast średnich
- co najmniej 60% uczestników będą stanowiły osoby zamieszkujące na terenie powiatów, w których wysokość stopy bezrobocia przyjmuje wartość wyższą niż wysokość stopy bezrobocia dla całego województwa
 
Co oferuje projekt:
- identyfikacja potrzeb uczestnika (w tym m.in. diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego, opracowanie Indywidualnego Planu Działania)
- pośrednictwo pracy
- kurs opiekun osoby starszej/niesamodzielnej + masaż geriatryczny
- kurs operator maszyn CNC + projektowanie CAD/CAM
- kurs pracownik ds. rachunkowości i księgowości
- kurs spawania metodą MAG (135)
- staże zawodowe.
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: trwa jeszcze rekrutacja w powiecie:
- tomaszowskim (szkolenie na magazyniera)
- sieradzkim (na dwa rodzaje szkoleń: spawacza TIG i ostatnie wolne miejsca na rachnkowość)
 
Dane kontaktowe:
ul. Jana III Sobieskiego 9, 39-200 Dębica
tel. 534 790 900
e-mail: rogszkolenia@gmail.com
www.rogsj.pl

Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o.

Tytuł projektu: Szansa dla Ciebie - V edycja
 
Dla kogo projekt?
90 osób w wieku 30 lat i więcej, mieszkańców obszaru rewitalizacji Łodzi (lub przeniesionych w wyniku procesu rewitalizacji) będących osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo posiadającymi dodatkowo jedną z cech:
- osoby w wieku 50 lat i więcej
- osoby długotrwale bezrobotne
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby o niskich kwalifikacjach.
 
Co oferuje projekt?
- doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania
- warsztat aktywizacji zawodowej
- szkolenie: księgowość, kadry, płace lub szkolenie: kurs kierowcy zawodowego
- szkolenia otwarte (zgodne z zawodami deficytowymi z Barometru zawodów 2021)
- staże zawodowe
- pośrednictwo pracy.
 
Miejsce realizacji: Łódź (obszar rewitalizowany)
 
Termin rekrutacji: maj 2022 r.
 
Dane kontaktowe:
ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź
tel. 42 630-31-93
e-mail: studiumnt@studiumnt.pl
www.studiumnt.pl

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi

Dla kogo projekt?
36 mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne), w tym:
- osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby w wieku 50+, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach)
- bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (maks. 20% uczestników), którzy nie należą do ww. grup.
 
Co oferuje projekt?
- diagnoza potrzeb i poradnictwo zawodowe
- aktywizacja służąca powrotowi na rynek pracy
- doskonalenie kompetencji cyfrowych
- szkolenia zawodowe
- staże zawodowe
- pośrednictwo pracy.
 
Miejsce realizacji: Łódź (obszar rewitalizowany)
 
Termin rekrutacji: planowane uruchomienie rekrutacji kwiecień 2023 r. - szczegóły u realizatora
 
Dane kontaktowe:
ul. Wólczańska 51, 90-608 Łódź
tel. 42 632-44-20
e-mail: sekretariat@pte.lodz.pl
www.pte.lodz.pl

Europejski Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. - spółka komandytowa

Tytuł projektu: Czas na zmiany III - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi

Dla kogo projekt?
280 osób biernych zawodowo lub bezrobotnych w wieku 30+, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, zamieszkujących obszary rewitalizacji m. Łodzi lub przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, w tym m.in..:
- kobiety
- osoby o niskich kwalifikacjach
- osoby w wieku 50 lat i więcej
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby z niepełnosprawnością.
Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. grup mogą stanowić maks. 20% ogólnej liczby uczestników.

Co oferuje projekt?
1) Identyfikacja potrzeb i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania
2) modułowe szkolenia i kursy zawodowe
3) indywidualne pośrednictwo pracy
4) staże zawodowe.

Miejsce realizacji: Łódź

Termin rekrutacji: rekrutacja trwa
(stan na: 10.03.2023 r.)

Dane kontaktowe:
ul. Piotrkowska 55/111, 90-413 Łódź
tel. 42 633-17-19
e-mail: europejski@inse.pl
www.inse.pl

Fundacja Inkubator

Tytuł projektu: Łódzka rewitalizacja społeczna III

Dla kogo projekt?
50 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo - mieszkańców obszaru rewitalizacji m. Łodzi lub osób przeniesionych w związku z wdrożeniem procesu rewitalizacji, w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:
- w wieku 50 lat i więcej
- długotrwale bezrobotni
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby o niskich kwalifikacjach
a także mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie należący do ww. grup (mogą oni jednak stanowić maks. 20% ogólnej liczby bezrobotnych objętych projektem).

Co oferuje projekt?
1) opracowanie Indywidualnych Planów Działania
2) szkolenia zawodowe, kursy i egzaminy kwalifikacyjne
3) staże zawodowe
4) pośrednictwo pracy.
 
Miejsce realizacji: Łódź

Termin rekrutacji: rekrutacja trwa
(stan na: 10.03.2023 r.)

Dane kontaktowe:
ul. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź
tel. 42 633-16-55
e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl
www.inkubator.org.pl

INSE Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. - spółka komandytowa

Tytuł projektu: Czas na zmiany II - aktywizacja zawodowa mieszkańców
obszaru rewitalizacji miasta Łodzi
 
Dla kogo projekt?
osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne w wieku 30+ znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, zamieszkujące obszary rewitalizacji miasta Łodzi, lub przeniesione w związku z procesem rewitalizacji, w tym m.in.:
- kobiety
- osoby o niskich kwalifikacjach (min. 30% uczestników)
- osoby w wieku 50 lat i więcej (min. 30% uczestników)
- osoby długotrwale bezrobotne (min. 30% bezrobotnych uczestników)
- osoby z niepełnosprawnościami (min. 5% uczestników)
oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, nienależący do ww. grup (maks. 20% bezrobotnych uczestników).
 
Co oferuje projekt:
- modułowe szkolenia i kursy zawodowe (możliwość odbycia nawet kilku szkoleń) wraz z egzaminami potwierdzającymi nabycie kwalifikacji / kompetencji zawodowych (plus stypendium szkoleniowe)
- doradztwo zawodowe
- pośrednictwo pracy
- 3-miesięczne staże zawodowe (plus stypendium stażowe w wysokości 1 057,60 zł netto).

Miejsce realizacji: Łódź

Termin rekrutacji: rekrutacja trwa
(stan na: 10.03.2023 r.)

Dane kontaktowe:
ul. Piotrkowska 55 lokal 113, 90-413 Łódź
tel. 42 630-01-40
e-mail: zmiany2@inse.pl
https://zmiany2.inse.pl/
 Przejdź na górę