Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2020)

Czy szkolenie uczestników może się odbyć w formie zdalnej?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę