Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017)

Jeśli w projekcie w kosztach bezpośrednich wskazano wykonanie badań, to czy koszty udostępnienia gabinetu wraz z sprzętem medycznym stanowiące wkład wnioskodawcy w realizację projektu również należy wykazać w kosztach bezpośrednich w budżecie szczegółowym, czy będą to koszty pośrednie?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę