Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2015)

Efektywność zatrudnieniowa

Czy jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy będą wliczały się do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej?

Do kryterium efektywności zatrudnieniowej nie wlicza się osób, które podjęły samozatrudnienie w wyniku otrzymania środków (zwrotnych lub bezzwrotnych) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu EFS. W przypadku subsydiowanego zatrudnienia realizowanego w ramach projektu, do liczby osób pracujących po zakończeniu udziału w projekcie należy wliczyć każdego uczestnika, który pracował w okresie co najmniej 3 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów zatrudnienia. Natomiast w przypadku subsydiowanego zatrudnienia realizowanego poza projektem (gdy np. uczestnik po zakończeniu udziału w projekcie podejmuje zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych z Funduszu Pracy), beneficjent może wykazać daną osobę jako uczestnika, który podjął pracę po zakończeniu udziału w projekcie, pod warunkiem zachowania wymogów dotyczących pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej. 

interpretacje i wyjaśnienia

Nie zostały znalezione żadne treści w kategorii Efektywność zatrudnieniowa.
 Przejdź na górę