Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2015)

Pozostałe

Jaki tytuł powinien mieć projekt realizowany przez powiatowy urząd pracy w ramach RPO WŁ?

Dla projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przyjęty został następujący schemat tytułu projektu: Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie …… (I).

W tytule należy wskazać nazwę powiatu, a w nawiasie cyfrę rzymską – kolejny nr projektu realizowanego w danym powiecie.

interpretacje i wyjaśnienia

Nie zostały znalezione żadne treści w kategorii Pozostałe.
 Przejdź na górę