Konkurs - Poddziałanie IX.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Aktualizacja "Standardów udzielania wsparcia w ramach Poddziałania IX.3.1 na zakładanie przedsiębiorstw społecznych i tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych"

Druga aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/15

 Przejdź na górę