Konkurs - Poddziałanie VIII.2.2 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Konkurs nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/19 - Poddziałanie VIII.2.2 (aktywizacja zawodowa - miasto Łódź)

 Przejdź na górę