Spotkanie informacyjne dla konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16 - Poddziałanie IX.1.2 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Spotkanie informacyjne dla konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16 - Poddziałanie IX.1.2 (14 września 2016)

 Przejdź na górę