Konkurs - Poddziałanie IX.2.1 (4/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/21

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/21 - 10 stycznia 2022 r.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/21 - 14 grudnia 2021 r.

 Przejdź na górę