Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 - Poddziałanie VIII.3.1 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Spotkanie informacyjne dla powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Działania VIII.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 Przejdź na górę