spotkanie 18 marca - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Spotkanie informacyjne online dot. konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/21 (aktywizacja społeczna i zawodowa)

Spotkanie informacyjne online dot. konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/21 - 18 marca 2021 r. (aktywizacja społeczna i zawodowa)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 Przejdź na górę