spotkanie 11 marca - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Spotkanie informacyjne online dot. konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21 (wsparcie rodziny w kryzysie i systemu pieczy zastępczej)

Spotkanie informacyjne online dot. konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21 - 11 marca 2021 r. (wsparcie rodziny w kryzysie i systemu pieczy zastępczej)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 Przejdź na górę