Spotkania i konferencje - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Spotkania i konferencje

Szkolenie "Zasada konkurencyjności" - 27 września 2019r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu  zasady konkurencyjności. Celem przedmiotowego szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zagadnieniami dotyczącymi przygotowania i przeprowadzenia zamówień w trakcie realizacji projektu. Zakres tematyczny: klasyfikacja podmiotów pod względem stosowanych procedur...

Szkolenie "Dostępność projektów" - 20 września 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu przygotowania projektu zgodnie z zasadą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W trakcie szkolenia zostanie omówione praktyczne zastosowanie Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w...

Szkolenie "Realizacja projektów" - 6 września 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym poruszone zostną tematy z zakresu realizacji projektów, w tym: umowy o dofinansowanie projektów koszty bezpośrednie i pośrednie zasada konkurencyjności warunki i procedury kwalifikowalności wydatków koszty związane z angażowaniem personelu projekty partnerskie ...

Spotkania informacyjne dot. grantów na współpracę międzynarodową dla realizatorów projektów z EFS

W połowie roku Fundacja Fundusz Współpracy ogłosi ogólnopolski konkurs grantowy „Ścieżki współpracy", w którym będą mogli Państwo otrzymać do 100 tys. na rozszerzenie swojego projektu krajowego z POWER lub RPO o działania prowadzone we współpracy międzynarodowej . W związku z planowanym konkursem zapraszamy Państwa na: ...

Seminarium dotyczące możliwości dofinansowania zagranicznych wyjazdów edukacyjnych dla kadry edukacji dorosłych w ramach programów Erasmus+ Edukacja dorosłych i PO WER Edukacja dorosłych - 9 listopada 2018 r.

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji serdecznie zaprasza na Seminarium dotyczące możliwości dofinansowania zagranicznych wyjazdów edukacyjnych dla kadry edukacji dorosłych w ramach programów Erasmus+ Edukacja dorosłych i PO WER Edukacja dorosłych.   Seminarium odbędzie się 9 listopada w Centrum Nauki Kopernik w...

„Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)” - 26 października 2018 r.

Rejestracja została zakońzona.  Wszystkim, którzy się zapisali dziękujemy za zgłoszenia. .................................................................................................................................................................................. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu...

„Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)” - 31 lipca 2018 r.

Szanowni Państwo Rejestracja na szkolenie została zakończona. Osobom już zapisanym dzękujemy za zainteresowanie i zapraszamy 31 lipca do siedziby WUP w Łodzi. Informujemy, że wszystkie osoby, które do tej pory wypełniły formularz zostały zakwalifikowane do szkolenie. ...

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER (18 czerwca 2018 r.)

Informujemy, iż w dniu 18 czerwca  2018 r., WUP w Łodzi organizuje spotkanie dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy, zainteresowanych realizacją projektów w ramach naboru z Poddziałania 1.1.1 "Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego"   Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata...

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER oraz Działania VIII.1 RPO WŁ na lata 2014-2020 (20 grudnia 2017 r.)

Informujemy, iż w dniu 20 grudnia  2017 r., WUP w Łodzi organizuje spotkanie dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy, zainteresowanych realizacją projektów w ramach naboru z Poddziałania 1.1.1 "Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego"   Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata...

Szkolenie "Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)" (21 grudnia 2017 r.) - rekrutacja zakończona

Rekrutacja została zakończona. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Uczestnicy poznają zasady przetwarzania...

Wyświetlanie 1 - 10 z 20 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę