Ogłoszenia i wyniki naboru - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Ogłoszenia i wyniki naboru

Zakończenie procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17

Zaktualizowane zestawienie podpisanych umów uwzględniające umowę projektu nr POWR.01.02.01-10-0063/17-00, któremu przyznano dofinansowanie po rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.01.02.01-10-0002/17-00.   L.p . Tytuł Projektu Nazwa Beneficjenta Adres siedziby Beneficjenta Wartość projektu...

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w grudniu 2018 r. w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w grudniu 2018 r. w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 z Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.   Lp. Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta Adres siedziby Wartość projektu Wartość dofinansowania ...

Zaktualizowana lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów w konkursie POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17

Zaktualizowana lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe , Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane...

Informacja o projekcie pozakonkursowym PUP PO WER, który został wybrany do dofinansowania (24 sierpnia 2018 r.)

Informacja o projekcie pozakonkursowym PUP PO WER , który został wybrany do dofinansowania stan  na 24 sierpnia 2018 r.   Lp. Nazwa projektu wybranego do dofinansowania Nazwa wnioskodawcy Kwota przyznanego dofinansowania Kwota całkowita projektu Data wybrania projektu do dofinansowania ...

Informacja o projektach pozakonkursowych PUP PO WER, które zostały wybrane do dofinansowania (20.08.2018)

Informacja o projektach pozakonkursowych PUP PO WER , które zostały wybrane do dofinansowania stan na 20.08.2018 r.   Lp. Nazwa projektu wybranego do dofinansowania Nazwa wnioskodawcy Kwota przyznanego dofinansowania Kwota całkowita projektu Data wybrania projektu do dofinansowania Przewidywany...

Lista projektów pozakonkursowych PUP PO WER, które zostały wybrane do dofinansowania (08.08.2018 r.)

Informacja o projektach pozakonkursowych PUP PO WER , które zostały wybrane do dofinansowania stan na 08.08.2018 r.   Lp. Nazwa projektu wybranego do dofinansowania Nazwa wnioskodawcy Kwota przyznanego dofinansowania Kwota całkowita projektu Data wybrania projektu do dofinansowania Przewidywany...

Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.17-10-001/18 (1.08.2018 r.)

Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania  w ramach naboru nr nr POWR.01.01.01-IP.17-10-001/18 stan na 1 sierpnia 2018 r.   Lp. Nazwa projektu wybranego do dofinansowania Nazwa wnioskodawcy Kwota przyznanego dofinansowania Kwota całkowita projektu Data wybrania projektu do...

Zakończenie procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17

Informujemy o zakończeniu procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 z Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Poniżej przedstawiamy zestawienie wszystkich podpisanych umów. L.p . Tytuł Projektu Nazwa...

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w czerwcu 2018 r. w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 z Poddziałania 1.2.1

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w czerwcu 2018 r. w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 z Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.   L.p . Tytuł Projektu Nazwa Beneficjenta Adres siedziby Beneficjenta Wartość projektu ...

Skorygowana lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17

Skorygowana lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe , Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z...

Wyświetlanie 1 - 10 z 55 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę