Cykl spotkań informacyjnych dot. Funduszy Europejskich 2021-2027 - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Cykl spotkań informacyjnych dot. Funduszy Europejskich dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem na lata 2021-2027

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (spotkania)

 Przejdź na górę