Konkurs - Poddziałanie IX.3.1 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Trzecia zmiana Regulaminu Konkursu Nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/17

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/17

Druga zmiana Regulaminu Konkursu Nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/17

Zmiana Regulaminu Konkursu nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/17

Konkurs na rozwój ekonomii społecznej - Poddziałanie IX.3.1

 Przejdź na górę