Konkurs - Poddziałanie IX.2.1 (3/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Trzecia zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17

Druga zmiana Regulaminu Konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17

Zmiana Regulaminu Konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17

Konkurs na tworzenie Centrów Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (3/2017)

 Przejdź na górę