Konkurs - Poddziałanie IX.2.1 (3/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Zmiana Regulaminu Konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17

Konkurs na tworzenie Centrów Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (3/2017)

Spotkanie informacyjne

  •   Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na tworzenie Centrów Usług Społęcznych (20 września 2017)
 Przejdź na górę