Konkurs - Poddzialanie IX.1.1 (5/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-005/17

Zmiana Regulaminu Konkursu Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-005/17

Konkurs na aktywizację społeczno-zawodową (OPS i PCPR) - Poddziałanie IX.1.1 (5/2017)

SPOTKANIA INDYWIDUALNE

MATERIAŁY ZE SPOTKANIA

Spotkanie informacyjne dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie dotyczące konkursu w zakresie aktywności społeczno-zawodowej (14 września 2017)

 Przejdź na górę