Konkurs - Poddzialanie IX.1.1 (5/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Konkurs na aktywizację społeczno-zawodową (OPS i PCPR) - Poddziałanie IX.1.1 (5/2017)

SPOTKANIA INDYWIDUALNE

MATERIAŁY ZE SPOTKANIA

Spotkanie informacyjne dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie dotyczące konkursu w zakresie aktywności społeczno-zawodowej (14 września 2017)

 Przejdź na górę