Aktualności - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Aktualności

„Wykadruj Łódzkie” - konkurs fotograficzny!

 „Wykadruj Łódzkie" – konkurs fotograficzny! Łódzkie jest jednym z województw o bogatym dorobku zarówno turystycznym, kulturalnym, jak i społecznym. Znajdująca się w środku Łódź często gości w obiektywie aparatu –...

Definicja i lista wskaźników (17 lipca 2018 r.)

17 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 1019/18,  w której wprowadził zmiany w zakresie wskaźników stosowanych w Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, II Innowacyjna i...

Szkolenie „Kontrola w projektach” - 9 sierpnia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu  kontroli projektów. Celem szkolenia jest poznanie zagadnień związanych z kontrolą nieprawidłowości i nadużyć finansowych w projektach współfinansowanych w ramach...

Szkolenie „Zasada konkurencyjności” - NOWY TERMIN 3 SIERPNIA 2018

Szanowni Państwo W związku z dużym zainteresowanim uruchomiliśmy dodatkowy termin szkolenia 3 SIERPNIA 2018 r. Przypomianmy, że osoby, które do tej pory wypełniły formularz automatycznie zostały wpisane na listę...

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (9 lipca 2018 r.)

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych zasad w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w ramach krajowych i regionalnych programów na lata 2014-2020, niezbędnych do monitorowania efektów polityki spójności na poziomie...

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 - Poddziałanie IX.2.2

 Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 - Poddziałanie IX.2.2   Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł...

Szkolenie „Aspekty finansowe w projektach” - 30 lipca 2018 r.

Szanowni Państwo Rejestracja na szkolenie została zakończona. Osoby zainteresowane szkoleniem z ASPEKTÓW mogą zapisać się na listę rezerwowa, w przypadku rezygnacji ze szkolenia innego uczestnika wpisana zostanie kolejna...

„Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)” - 25 lipca 2018 r.

Szanowni Państwo Rejestracja na szkolenie została zakończona. Osobom już zapisanym dzękujemy za zainteresowanie i zapraszamy 25 lipca do siedziby WUP w Łodzi. Informujemy, że wszystkie osoby, które do tej pory wypełniły...

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie VIII.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Lp. Pozycja na...

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie IX.1.2

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji  w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie IX.1.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020   ...

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego z dnia 22 czerwca 2018 r.

W dn. 3 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 957/18 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do aktualizacji Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT). Aktualizacja...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (3 lipca 2018 r.)

3 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 958/18 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W Szczegółowym Opisie Osi...

Zestawienie umów podpisanych w czerwcu 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17

Zestawienie umów podpisanych w czerwcu 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17 – Poddziałanie IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020   Lp. Tytuł...

Spotkanie informacyjne „Wsparcie dla osób młodych w ramach Funduszy Europejskich”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Wsparcie dla osób młodych w ramach Funduszy Europejskich". Najbliższe spotkanie informacyjne odbędzie się 4...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/17

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/17 z Poddziałania IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne"  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata...

Konkurs Nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/18 - Poddziałania VIII.3.4

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/18 w ramach:     Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie" Działania VIII.3 „ Wsparcie przedsiębiorczości" Poddziałania VIII.3.4 „...

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie IX.2.2   Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu ...

Zakończenie procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17 z Poddziałania IX.2.1

Informujemy o zakończeniu procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17 z Poddziałania IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne"  Regionalnego Programu Operacyjnego...

Lista umów podpisanych w maju 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-005/17 - Poddziałanie IX.1.1

Informujemy, że w maju br. podpisano następujące umowy w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-005/17 z Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Regionalnego...

Zakończenie procesu podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/17 z Poddziałania IX.1.3

Informujemy, że WUP w Łodzi zakończył etap  podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/17 z Poddziałania IX.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym –...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (4 czerwca 2018 r.)

4 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 819/18 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W Szczegółowym Opisie...

Informacja o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 - korekta

Korekta do informacji o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 - Poddziałanie IX.2.2. Załączniki ...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (22 maja 2018 r.)

W dniu 22 maja 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 735/18 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W Szczegółowym...

Lista umów podpisanych w maju 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/17 - Poddziałanie IX.1.3

Informujemy, że w maju br. podpisano następujące umowy w ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/17 z Poddziałania IX.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź,...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17 z Poddziałania IX.1.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"  Regionalnego...

 Przejdź na górę