Aktualności - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Aktualności

Konferencja „Razem możemy więcej - kierunek Beneluks”

Jesteś przedsiębiorcą MŚP z województwa łódzkiego? Chcesz zdobyć nowych klientów i rozwinąć firmę? Chcesz sprzedawać swoje produkty i usługi w Belgii, Holandii, Luxemburgu? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Zgłoś swój...

Szkolenie "Kwoty ryczałtowe" - 9 października 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym poruszone zostną tematy z zakresu kwot ryczałtowych. Przedmiotowe szkolenie obejmować będzie tematy związane z przygotowaniem wniosku, a następnie rozliczaniem projektu w...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (10 września 2018 r.)

W dn. 10 września 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 1286/18 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W...

Zmiana Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w celu skorygowania błędu w pkt. 7.1 Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18, dokonano jego zmiany.   Powyższe zmiany obowiązują od dnia 20 września 2018 r. ...

Zmiana Regulaminu naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na lata 2019-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że dokonano zmiany Regulaminu naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na lata 2019-2020, nr RPLD.08.01.00-IP.01-001/18.  Potrzeba zmiany wynika z konieczności...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 (I runda)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 (I runda)   L.p. Pozycja na liście Numer wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość projektu ...

Spotkanie Informacyjne dotyczące Poddziałania X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. Poddziałanie X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania...

Szkolenie "Zatrudnienie w projektach" - 2 października 2018 r.

Dziękujemy za zgłoszenia, rejestracja została zamknięta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ze względu na duże...

Tutorial "Zmiany w Ochronie Danych Osobowych po wprowadzeniu RODO"

Zapraszamy do zapoznania się z naszym pierwszym tutorialem z zakresu RODO. W filmie m.in. o: Co to jest RODO? GIODO i Urząd Ochrony Danych Osobowych Kogo obowiązuje RODO? Gdzie RODO nie sięga? Zasady ogólne RODO. ...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18   Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18

 Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18 Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Kwota...

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na przekazanie przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Zaleceń dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (4 września 2018 r.)

4 września 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 1242/18 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W Szczegółowym Opisie...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość projektu ...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość projektu ...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18 L.p. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość projektu ...

Szkolenie "Social media" - 21 września 2018 r.

Dziękujemy za przesłane zgłoszenia. Rekrutacja została zamknięta. -------------------------------------------------------------------------------------------- Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym poruszone...

Szkolenie "Przygotowanie projektów" w ramach Osi IX RPO WŁ - 27 września 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym poruszone zostną tematy z zakresu przygotowania projektów w formie warsztatowej i bazować będzie na obowiązującym wzorze wniosku o dofinansowanie projektu (generator...

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy w ramach ogłoszonego naboru pozakonkursowego PUP - 12 września 2018 r.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli powiatowych urzędów pracy z województwa łódzkiego na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego naboru pozakonkursowego PUP w ramach RPO WŁ. Dane dotyczące spotkania: miejsce:...

Spotkanie informacyjne w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18 (usługi zdrowotne)

Serdecznie zapraszamy podmioty zainteresowane ogłoszonym konkursem nr  RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18 na usługi zdrowotne na spotkanie informacyjne. Dane dotyczące spotkania: miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu...

Zakończenie podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16

Zakończenie podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Adres siedziby beneficjenta Wartość projektu Wartość dofinansowania Data...

Zestawienie umów podpisanych w sierpniu 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16

Zestawienie umów podpisanych w sierpniu 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Adres siedziby beneficjenta Wartość projektu Wartość...

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w sierpniu 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w sierpniu 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17   - Poddziałanie IX.1.1 L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Adres...

Zakończenie podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/17

Zakończenie podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/17 Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Adres siedziby beneficjenta Wartość projektu Wartość dofinansowania Data...

Zestawienie umów podpisanych w sierpniu 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/17

Zestawienie umów podpisanych w sierpniu 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/17   Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Adres siedziby beneficjenta Wartość projektu Wartość...

 Przejdź na górę