Aktualności - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Aktualności

Druga zmiana do Regulaminu naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na lata 2019-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że we wzorze umowy o dofinansowanie projektu, tj. załączniku nr 5 do Regulaminu naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na lata 2019-2020 nr...

Konsultacje w zakresie zapotrzebowania na usługi społeczne - 10,11,12 grudnia 2018 r.

Jeżeli pracujesz w pomocy społecznej, w samorządzie terytorialnym, albo prowadzisz fundację, stowarzyszenie czy inny podmiot, który zajmuje się wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym skorzystaj z funduszy unijnych...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (16 listopada 2018 r.)

W dn. 16 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 1575/18 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W...

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 (II runda)

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 (II runda)   Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu ...

Zmiana Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-006/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w celu skorygowania błędów, zmianie uległ: Regulamin konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-006/18, Załącznik nr 3 - Wzór karty oceny formalno-merytorycznej Załącznik nr 9 - Lista...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2019 rok

W dn. 16 listopada 2018 r. mocą Uchwały nr 1574/18 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Druga zmiana Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18

  Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w celu skorygowania błędów, zmianie uległ: Regulamin konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18, Załącznik nr 3 - Wzór karty oceny formalno-merytorycznej Załącznik nr 9...

Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-006/18 (usługi społeczne) - Poddziałanie IX.2.1 RPO WŁ - 28 listopada 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr  RPLD.09.02.01-IP.01-10-006/18  w ramach Poddziałania IX.2.1, który ogłoszony został 14 listopada 2018 r. W ramach konkursu można otrzymać...

Spotkanie informacyjne dla Poddziałania IX.1.1 (AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA) - 7 grudnia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane składaniem wniosków o dofinansowanie na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/18 w ramach Poddziałania IX.1.3, który ogłoszony został 14...

Konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-006/18 - Poddziałanie IX.2.1 (usługi społeczne)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-006/18   w ramach:   Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub...

Konkurs Nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie IX.1.3 (aktywizacja społeczna i zawodowa)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/18  w ramach:   Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub...

Trzecia zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na wprowadzenie przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju obowiązku monitorowania statusu uczestników projektu jako podatników VAT, w przypadku udzielenia im wsparcia...

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/18

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji  w ramach konkursu nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/18   Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wnioskowana...

Lista wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/18 (8.11.2018 r.)

Lista wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/18 (8.11.2018 r.)   Lp. Nazwa projektu wybranego do dofinansowania Nazwa...

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok (6 listopada 2018 r.)

6 listopada 2018 r. mocą Uchwały nr 1502/18 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na...

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18 (przedłużenie terminu naboru do 15 listopada 2018 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na zaplanowane wprowadzenie dnia wolnego od pracy w dniu 12.11.2018r.  dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18 wydłużając termin naboru...

Korekta wzoru wniosku do konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/18

 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na omyłkowe dołączenie do dokumentów konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/18  niewłaściwego wzoru wniosku (złącznik nr 1 do Regulaminu konkursu), niezgodnego z...

„Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)” - 21 listopada 2018 r.

Rekrutacja została zakończona, dziękujemy za zgłoszenia. Zapraszamy na szkolenie. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych...

Tutorial "Jak przygotować wniosek o dofinansowanie?"

Zapraszamy do zapoznania się z naszym kolejnym tutorialem z zakresu przygotowania wniosku o dofinansowanie. W filmie m.in. o: Konstrukcja wniosku o dofinansowanie w Generatorze wniosków o dofinansowanie Wskaźniki...

Lista wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/18 (31.10.2018 r.)

Lista wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/18 (31.10.2018 r.)   Lp. Nazwa projektu wybranego do dofinansowania ...

Lista umów o dofinansowanie podpisanych w październiku 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18

  Lista umów o dofinansowanie podpisanych w październiku 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 1 Rodzinka jest dobra na wszystko Powiat Zduńskowolski/ Powiatowe Centrum...

Lista umów o dofinansowanie podpisanych w październiku 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18

Lista umów o dofinansowanie podpisanych w październiku 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18 Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Adres siedziby beneficjenta Wartość projektu ...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18 (II runda)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18 (II runda)   L.p. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu ...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/18

Lista projektów wybranych do dofinansowania  w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/18   L.p. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita...

Lista projektów wybranych do dofinansowania - wersja 02 po rozpatrzeniu protestu w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18

Lista projektów wybranych do dofinansowania - wersja 02 po rozpatrzeniu protestu  w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18   L.p. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa...

 Przejdź na górę