Wiadomości - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wiadomości

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności w ramach PO WER na lata 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem dotyczącym stosowania zasady konkurencyjności w ramach PO WER. Stanowi on wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju...

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem  dotyczącym stosowania zasady konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dokument ten został opracowany na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego...

10 listopada 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi będzie nieczynny

10 listopada 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi będzie nieczynny.

Materiał informacyjny dotyczący wnoszenia wkładu niepieniężnego w ramach projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem  dotyczącym wnoszenia wkładu niepieniężnego w ramach projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Stanowi on wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Stanowi interpretację Wytycznych w zakresie...

Sukces w zasięgu ręki z POWEREM!

Zachęcamy do lektury artykułu promującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. "Sukces w zasięgu ręki z POWEREM!", który ukazał się w poniedziałkowym wydaniu Gazety Wyborczej (30 października 2017 r.). W materiale przedstawiamy m.in.  historie mieszkańców województwa łódzkiego, którzy biorą udział w projektach...

Baza personelu Często zadawane pytania (FAQ)

Materiał stanowi wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu w zakresie wprowadzania danych do Bazy personelu w aplikacji SL2014. Materiał został opracowany na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju...

Kariera z POWER-a!

Zachęcamy do lektury artykułu promującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. "Kariera z POWER-a!", który ukazał się w środowym wydaniu Gazety Wyborczej (25 września 2017 r.). W materiale przedstawiamy m.in.  historie mieszkańców województwa łódzkiego, którzy biorą udział w projektach i  zwiększają swoją...

Zaktualizowana wersja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17

Informujemy, że do ogłoszenia dotyczącego zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 z dn. 15.09.2017 r. w wyniku błędu technicznego nie dołączono zaktualizowanej Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w wersji 1.6. Przypominamy, iż obowiązującym załącznikiem nr 2 do zmienionego Regulaminu...

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr  POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17, ogłoszonego w ramach: Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy" Działania 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe" Poddziałania 1.2.1 ...

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (obowiązują od 23.08.2017)

Informujemy, że od 23 sierpnia 2017 r. obowiązują znowelizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 209 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę