Wiadomości - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wiadomości

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (8 sierpnia 2019 r.)

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy w ramach krajowego i regionalnych programów współfinansowanych w latach 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wytyczne służą zapewnieniu...

Szkolenie "Realizacja projektów" - 6 września 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym poruszone zostną tematy z zakresu realizacji projektów, w tym: umowy o dofinansowanie projektów koszty bezpośrednie i pośrednie zasada konkurencyjności warunki i procedury kwalifikowalności wydatków koszty związane z angażowaniem personelu projekty partnerskie ...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (3 lipca 2019 r.)

Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania. 3 lipca br. Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zatwierdziła 15. wersję SZOOP PO WER, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od...

21 czerwca 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi będzie nieczynny.

  Informujemy Państwa, że w dniu 21 czerwca 2019 roku (piątek) Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi będzie nieczynny.   Dniem pracującym dla WUP w Łodzi będzie sobota 29 czerwca 2019 r.

Spotkania informacyjne dot. grantów na współpracę międzynarodową dla realizatorów projektów z EFS

W połowie roku Fundacja Fundusz Współpracy ogłosi ogólnopolski konkurs grantowy „Ścieżki współpracy", w którym będą mogli Państwo otrzymać do 100 tys. na rozszerzenie swojego projektu krajowego z POWER lub RPO o działania prowadzone we współpracy międzynarodowej . W związku z planowanym konkursem zapraszamy Państwa na: ...

Plan działania na 2018 roku dla Osi I PO WER w województwie łódzkim (10 maja 2019 r.)

Przedstawiamy zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO WER drugą wersję Planu Działania na rok 2018 dla I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w województwie łódzkim. Dokument zawiera informacje o planowanym do realizacji w 2018 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi naborze wniosków, w tym...

2 maja 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi będzie nieczynny

Szanowni Państwo Dnia 2 maja 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi będzie nieczynny. W związku z tym WUP w Łodzi będzie czynny w sobotę 11 maja 2019 r.

Rozpoczynamy nabór projektów do VI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich!

Dołącz swój pomysł do największego wydarzenia związanego z Funduszami Europejskimi w Polsce. W zeszłym roku w akcji uczestniczyło ponad 550 wydarzeń, które odwiedziło ok. 132 000 osób! Udział w Dniach Otwartych to także świetna okazja do pokazania Twojego projektu  całej Unii Europejskiej!...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER (6 lutego 2019 r.)

Informujemy, że 6 lutego 2019 r. minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podpisała czternastą wersję Szczegółowego Opisi Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Modyfikacje wprowadzone do SZOOP PO WER mają na celu dostosowanie dokumentu do...

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi poszukuje osób do pracy w ramach umowy na zastępstwo

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi poszukuje osób z wykształceniem wyższym, z dobrą znajomością obsługi komputera, w tym programu Excel zainteresowanych pracą w ramach umowy na zastępstwo , w wymiarze pełnego etatu w Wydziale Obsługi Europejskiego Funduszu Społecznego. ​Proponujemy: ​ trzy miejsca pracy w oddziałach obsługi...

Wyświetlanie 1 - 10 z 268 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę