Strona główna - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wiadomości

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (8 sierpnia 2019 r.)

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy w ramach krajowego i regionalnych programów współfinansowanych w latach 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wytyczne służą zapewnieniu...

Szkolenie "Realizacja projektów" - 6 września 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym poruszone zostną tematy z zakresu realizacji projektów, w tym: umowy o dofinansowanie projektów koszty bezpośrednie i pośrednie zasada konkurencyjności warunki i procedury kwalifikowalności wydatków koszty związane z angażowaniem personelu projekty partnerskie ...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (3 lipca 2019 r.)

Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania. 3 lipca br. Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zatwierdziła 15. wersję SZOOP PO WER, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od...

21 czerwca 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi będzie nieczynny.

  Informujemy Państwa, że w dniu 21 czerwca 2019 roku (piątek) Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi będzie nieczynny.   Dniem pracującym dla WUP w Łodzi będzie sobota 29 czerwca 2019 r.

Spotkania informacyjne dot. grantów na współpracę międzynarodową dla realizatorów projektów z EFS

W połowie roku Fundacja Fundusz Współpracy ogłosi ogólnopolski konkurs grantowy „Ścieżki współpracy", w którym będą mogli Państwo otrzymać do 100 tys. na rozszerzenie swojego projektu krajowego z POWER lub RPO o działania prowadzone we współpracy międzynarodowej . W związku z planowanym konkursem zapraszamy Państwa na: ...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę