Strona główna - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wiadomości

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17   z Poddziałania 1.2.1 "Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego"   Lp. Numer wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wnioskowana kwota dofinansowania Liczba punktów ...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (1 grudnia 2017 r.)

Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania. Dokument obowiązuje od 1 grudnia 2017 r. Załączniki ...

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER oraz Działania VIII.1 RPO WŁ na lata 2014-2020 (20 grudnia 2017 r.)

Informujemy, iż w dniu 20 grudnia  2017 r., WUP w Łodzi organizuje spotkanie dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy, zainteresowanych realizacją projektów w ramach naboru z Poddziałania 1.1.2  „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych"   Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Szkolenie "Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)" (21 grudnia 2017 r.) - rekrutacja zakończona

Rekrutacja została zakończona. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Uczestnicy poznają zasady przetwarzania...

DZIAŁAJĄ Z POWEREM!! Film promocyjny z akcji aktywizacyjnej dla młodzieży

W ostatnim czasie na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi została przeprowadzona akcja aktywizacyjna dla młodzieży NEETs (Not in Education, Employment, or Training) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Akcja była realizowana przez łódzkie Stowarzyszenie „Słyszę Serce". Przedsięwzięcie miało...

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę