Wykrywanie wad mowy i słuchu u dzieci - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


ZNAJDŹ PROJEKT Z ZAKRESU WYKRUWANIA WAD SŁUCHU I MOWY U DZIECI

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Ja słyszę i mówię - realizacja Programu badań przesiewowych słuchu i mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu podregionu łódzkiego na lata 2018-2020 przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
 
Dla kogo projekt?:  Projekt jest skierowany do dzieci, które w latach 2018/2019 i 2019/2020 będą uczniami I klas szkół podstawowych znajdujących się na terenie podregionu łódzkiego wraz z ich otoczeniem tj. rodzicami/ opiekunami prawnymi oraz pielęgniarkami, higienistkami szkolnymi.
 
Co oferuje projekt?: 
  • szkolenie dla pielęgniarek/higienistek szkolnych ze szkół
uczestniczących w Programie;
  • spotkania edukacyjno–informacyjne dla dzieci i opiekunów prawnych
  • zajęcia edukacyjne;
  •  badania przesiewowe obejmujące: badanie przesiewowe słuchu, badanie przesiewowe mowy;
  • terapię logopedyczną dla dzieci ze zidentyfikowanymi objawami zaburzeń mowy.
Miejsce realizacji: powiaty: zgierski, brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki

Okres realizacji projektu: wrzesień 2018-lipiec 2020

Dane kontaktowe: ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, tel. 422253503, www.pcmnzoz.pl,pcmnzoz@pcmnzoz.pl
 

Indywidualna Praktyka Lekarska Wiesława Pudzianowska

Tytuł projektu: Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu tomaszowskiego i opoczyńskiego

Dla kogo projekt?: Projekt jest skierowany do dzieci, które w latach 2018/2019 i 2019/2020 będą uczniami I klas szkół podstawowych znajdujących się na terenie podregionu łódzkiego wraz z ich otoczeniem tj. rodzicami/ opiekunami prawnymi, wychowawcami oraz pielęgniarkami, higienistkami szkolnymi.

Co oferuje projekt?: zajęcia edukacyjne dla uczniów, badania przesiewowe mowy i słuchu, terapie logopedyczną, spotkania edukacyjno-informacyjne skierowane do rodziców/opiekunów i wychowawców klas, szkolenia dla pielęgniarek/higienistek szkolnych
 
Miejsce realizacji: powiaty: tomaszowski, opoczyński

Termin rekrutacji: dla uczniów: luty 2019, wrzesień 2019, styczeń 2020, dla rodziców i wychowawców: styczeń 2019r., wrzesień 2019r., dla pielęgniarek/higienistek: marzec-kwiecień 2019r
.
Dane kontaktowe:  ul. Widok 28, Radom
m.pudzianowska@gmail.com

Indywidualna Praktyka Lekarska Wiesława Pudzianowska

Tytuł projektu: Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego

Dla kogo projekt?: Projekt jest skierowany do dzieci, które w latach 2018/2019 i 2019/2020 będą uczniami I klas szkół podstawowych znajdujących się na terenie podregionu łódzkiego wraz z ich otoczeniem tj. rodzicami/ opiekunami prawnymi, wychowawcami oraz pielęgniarkami, higienistkami szkolnymi.

Co oferuje projekt?: zajęcia edukacyjne dla uczniów, badania przesiewowe mowy i słuchu, terapie logopedyczną, spotkania edukacyjno-informacyjne skierowane do rodziców/opiekunów i wychowawców klas, szkolenia dla pielęgniarek/higienistek szkolnych

Miejsce realizacji: powiaty: sieradzki, wieruszowski

Termin rekrutacji: dla uczniów: luty 2019, wrzesień 2019, styczeń 2020, dla rodziców i wychowawców: styczeń 2019r., wrzesień 2019r., dla pielęgniarek/higienistek: marzec-kwiecień 2019r.

Dane kontaktowe: ul. Widok 28, Radom,
m.pudzianowska@gmail.com,
 Przejdź na górę