Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

  • XII Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2019

    Dwunasta edycja Forum odbędzie się 16 - 17 września 2019 r. w Vienna House Andel's Łódź Organizatorem tego wydarzenia jest Województwo Łódzkie. Szerokie spektrum tematów, znakomici goście i prelegenci - profesjonaliści zapewniają, że będzie to spotkanie oparte na wiedzy, a wymiana doświadczeń będzie ogromną wartością. Bloki...

  • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (30 sierpnia 2019 r.)

    Uprzejmie informujemy, że w dn. 30 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 1223/19 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Najważniejsze zmiany w SZOOP RPO WŁ 2014-2020: −    w Osi Priorytetowej I Badania,...

 Przejdź na górę