Usługi zdrowotne dla osób niesamodzielnych - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


USŁUGI ZDROWOTNE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH

Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień Wolmed

Tytuł:  NA ZDROWIE

Dla kogo projekt?
W ramach niniejszego projektu zaplanowano udział osób należących do dwóch grup docelowych uczestników: osoby niesamodzielne umysłowo (50os.) oraz opiekunowie faktyczni i rodziny osób.

Co oferuje projekt?
 • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej;
 • wsparcie psychologiczne oraz szkolenia dla opiekunów w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi.
Miejsce realizacji: powiat bełchatowski i piotrkowski

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe
Dubie 1A, Szczerców
Tel. 44 635 36 03
afmichalska@gmail.co

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Specjalistyczna Ewa Anna Menes

Tytuł projektu:   ZDROWE ŻYCIE W ŁODZI
Dla kogo projekt?
 Osoby  niesamodzielne z diagnozą skali Barthel pomiędzy 41-60 pkt oraz opiekunowie faktyczni.
Co oferuje projekt?: 
 • wsparcie osób niesamodzielnych w ramach opieki długoterminowej
 • wsparcie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych
 • teleopieka
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego
Miejsce realizacji:  m. Łódź

Termin rekrutacji : do marca 2020 roku

Dane kontaktowe: 
ul. Krawiecka 10 ABC, Łódź
tel. 42 656 76 30
      602 753 030    
nzozmenes@e.pl,
www.nzozmenes.pl,

Akademia Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Sp. k.

Tytuł projektu: TWOJA OPIEKA z sercem II

Dla kogo projekt?
 Osoby niesamodzielne, które ze względu na podeszły wiek, zły stan zdrowia lub wady wrodzone nie mogą zaspokajać swoich podstawowych potrzeb życiowych i wymagają stałej opieki (maksymalnie 60 punktów w skali Barthel).

Co oferuje projekt?:
 • kompleksowa  opieka długoterminowa  
 • usługi opiekuńcze
 • rehabilitacja
 • podniesienie wśród opiekunów osób niesamodzielnych umiejętności pielęgnacji i wspierania osób niesamodzielnych
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
Miejsce realizacji:  miasto Łódź, powiaty: zgierski, łódzki wschodni, brzeziński, pabianicki    
   
Termin rekrutacji : ciągła

Dane kontaktowe: 
Łódź, ul. Kilińskiego 21                                                                                                                               
tel. 731 189 069                                                                                                         
www.przychodniamalinowa.pl

Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień Wolmed

Tytuł:  Centrum Zdrowia Psychicznego PASJA

Dla kogo projekt?
W ramach niniejszego projektu zaplanowano udział osób należących do dwóch grup docelowych uczestników: osoby niesamodzielne umysłowo ( zaburzenia depresyjne, lękowe, osobowości).

Co oferuje projekt?
 • opieka medyczna
 • obozy terapeutyczne
Miejsce realizacji: powiaty bełchatowski, piotrkowski

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe
Dubie 1A, Szczerców
Tel. 44 635 36 03
afmichalska@gmail.co

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego

Tytuł projektu: Poprawa jakości sprawowania opieki paliatywno-hospicyjnej oraz długoterminowej poprzez zwiększenie dostępności dla osób chorych do specjalistycznych usług medycznych, psychologicznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego

Dla kogo projekt? 
Podopieczni  Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej, ich rodziny oraz opiekunowie (do 60 punktów Barthel).

Co oferuje projekt?: 
 • zabiegi fizjoterapeutyczne
 • ośrodek walki z rakiem
 • szkolenia dla rodzin i opiekunów osób niesamodzielnych
 • medycyna paliatywna
Miejsce realizacji: miasto Łódź, powiaty: pabianicki, łaski, łódzki wschodni

Termin rekrutacji : rekrutacja ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Dąbrowskiego 46, Pabianice
tel. 42 215 75 79
fizjo.orchidea@gmail.com
www.hospicjumpabianice.pl

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZÓSTKA ADAMINA KACZOROWSKA

Tytuł projektu:   Lepsze jutro - opieka paliatywna dla nieuleczalnie chorych osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Dla kogo projekt?  Grupę docelową (GD) stanowią osoby niesamodzielne, w tym niepełnosprawne, nieuleczalnie chore wymagające objęcia opieką przez zespół hospicjum domowego.
 
Co oferuje projekt?: 
1. opieka paliatywna dla osób niesamodzielnych nieuleczalnie chorych
2. szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych nieuleczalnie chorych
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski
 
Termin rekrutacji : ciągła od grudnia 2018 do maja 2020


Dane kontaktowe:
Łódź , ul. Rewolucji 1905 r. /6
tel. 426327398
nzoz_szostka@wp.pl
 

Akademia Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Tytuł projektu: Opieka na piątkę 
Dla kogo projekt? : dla osób niesamodzielnych pow. 18. roku życia z Łodzi i powiatu łódzkiego wschodniego, które ze względu na podeszły wiek, zły stan zdrowia lub wady wrodzone nie mogą zaspokajać swoich podstawowych potrzeb życiowych i wymagają stałej opieki
 
Co oferuje projekt?:  usługi medyczno-opiekuńcze, wsparcie pielęgniarki, rehabilitacja lecznicza
 
Miejsce realizacji: Łódź i powiat łódzki wschodni
Termin rekrutacji : od września 2018

Dane kontaktowe:
ul. Jana Kilińskiego 21, Łódź,
tel.42 2557703,
marta.seliga@akademia-zdrowia.pl
www.przychodniamalinowa.pl

HRP Care

Tytuł projektu:   Łódź - Miasto (Tele)Opieki
Dla kogo projekt? : : dla osób niesamodzielnych pow. 60. roku życia z Łodzi, które ze względu na podeszły wiek, zły stan zdrowia lub wady wrodzone nie mogą zaspokajać swoich podstawowych potrzeb życiowych i wymagają stałej opieki oraz opiekunowie faktyczni
 
 
Co oferuje projekt?:  usługi medyczno-opiekuńcze, wsparcie pielęgniarki, rehabilitacja lecznicza, wsparcie psychologiczne, powstanie centrum teleopieki
 
Miejsce realizacji: m. Łódź
Termin rekrutacji : czerwiec 2018-grudzień 2019

Dane kontaktowe:  
ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 19A,
Łódź,  tel.42 207 22 00,
http://teleopieka.org/

 

HRP Care

Tytuł: Przepis na Opiekę

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne w wieku 60+ wymagające stałej i wzmożonej opieki pielęgniarskiej oraz opiekunowie faktyczni

Co oferuje projekt?
 • Długoterminowa opieka zdrowotna
 • Dzienny dom opieki medycznej wraz z wielodyscyplinarnym wsparciem
 • Centrum teleopieki
Miejsce realizacji: m. Łódź,powiaty: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński

Termin rekrutacji: styczeń 2019-grudzień 2020

Dane kontaktowe:
ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź
tel. 422072200,
http://przepisnaopieke.eu/
 

Fundacja 4FUTURE

Tytuł projektu: Pomocna Dłoń - usługi zdrowotne i społeczne skierowane do mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Dla kogo projekt?:  dla osób niesamodzielnych w wieku 65+ oraz dzieci (<18), zamieszkałych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz ich opiekunów/rodzin.

Co oferuje projekt?: opieka długoterminowa realizowana w warunkach domowych (wsparcie pielęgniarki, opiekuna, dietetyka, rehabilitanta, psychologa), domowa opieka hospicyjna dla dzieci i  ich rodzin, dzienne usługi opiekuńcze w ramach Klubu Seniora
 
Miejsce realizacji: Łódzki Obszar Metropolitalny tj. m.Łódź oraz powiaty: łódzki-wschodni, brzeziński, pabianicki oraz zgierski

Termin rekrutacji:

Rekrutacja osób korzystających z opieki długoterminowej:
I tura – sierpień- wrzesień 2018, II tura – maj-czerwiec 2019, III tura – maj- czerwiec 2020; pozostałe formy wsparcia – rekrutacja ciągła.

Dane kontaktowe: Fundacja 4FUTURE ul. Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź, www.4future.org.pl, fundacja@4future.org.pl, tel. 42 207 22 00
 

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie

Tytuł projektu: Indywidualna opieka dla pacjentów hospicjum domowego

Dla kogo projekt?: osoby niesamodzielne i ich rodziny

Co oferuje projekt?: opieka lekarska, opieka pielęgniarska, wsparcie psychologiczne dla opiekunów faktycznych.

Miejsce realizacji: m. Łódź

Termin rekrutacji: rekrutacja ciągła od marca 2019r.

Dane kontaktowe:
ul. Jaracza 55,  Łódź
tel. 42 637 90 24,
e-mail: hospicjum@sns.pl
 

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Rozwój usług medyczno-opiekuńczych w powiecie pabianickim poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach

Dla kogo projekt?: osoby niesamodzielne i ich rodziny

Co oferuje projekt?: opieka w Dziennym Domu Opieki Medycznej (DDOM), działania edukacyjne dla opiekunów faktycznych

Miejsce realizacji: powiat pabianicki

Termin rekrutacji: brak infor.

Dane kontaktowe:
ul. Jana Pawła II 68, 
Pabianice,
tel. 42 225 35 03,
e-mail: pcmnzoz@pcmnzoz.pl,
www.pcmnzoz.pl                               

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROMED SPÓŁKA JAWNA JOANNA I PIOTR EDYKO

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu opieki długoterminowej dla pacjentów NZOZ Promed w Łodzi
Dla kogo projekt?: osoby niesamodzielne i ich opiekunowie faktyczni

Co oferuje projekt?: usługi pielęgnacyjno – opiekuńcze w domu pacjenta, rehabilitacja, szkolenia dla opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad osoba niesamodzielną

Miejsce realizacji: Łódź

Termin rekrutacji: lipiec 2019

Dane kontaktowe:
ul. Ogniskowa 18, Łódź,
tel. 42 645 91 55,
e-mail: nzozpromed@vp.pl,
www.poradnia-ogniskowa.business.site
 

SPOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu:   Opieka długoterminowa z fizjoterapią w powiecie zduńskowolskim i kutnowskim

Dla kogo projekt: Grupą docelową są osoby niesamodzielne, w tym osoby z niepełnosprawnościami i starsze (ze skalą barthel powyżej 40 pkt. i maksymalnie do 60 pkt. - 45 osób), oraz osoby korzystające z opieki długoterminowej finansowanej z NFZ jednak wymagających również fizjoterapii z której skorzystają w ramach projektu (ze skalą barthel 0-40 pkt.- 36 osób).
 
Co oferuje projekt?: 
1. Pielęgniarska opieka długoterminowa finansowana z EFS
2. Fizjoterapia dla pacjentów pod opieką pielęgniarki opieki długoterminowej finansowanej z NFZ
3. Fizjoterapia dla pacjentów pod opieką pielęgniarki opieki długoterminowej finansowanej z EFS

 
Miejsce realizacji: powiat zduńskowolski, kutnowski

Termin rekrutacji : ciągła od luty 2019

Dane kontaktowe:

Ulica: Jarosława Dąbrowskiego 25, Zduńska Wola
Telefon: 502232670
Adres e-mail: spomed@spomed.com.pl
 

Centrum Medyczne- Szpital Świętej Rodziny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu:   Nie ma jak w domu- wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych

Dla kogo projekt: Grupę docelową w ramach projektu stanowić będzie 30 osobowa grupa osób niesamodzielnych (wynik wg skali Barthel poniżej 60 pkt)u których w ciągu 36 poprzedzających miesięcy doszło do udaru mózgu z towarzyszącą wielochorobowością. Grupę docelową stanowić będzie również grupa 6 os ze zdiagnozowaną demencją,której stan zgodnie z zaleceniem lekarza psychiatry wymaga wsparcia.
Grupę doc. projektu będą stanowili również opiekunowie osób niesamodzielnych, którzy wymagają wsparcia szkoleniowego- opracowanego w sposób bardzo spersonalizowany wobec problemów dnia codziennego oraz ich słabości emocjonalnych, których doświadczają z uwagi na sytuację w której się znaleźli wobec choroby członka rodziny
 
Co oferuje projekt?: 
1. Wdrożenie opieki nad osobami niesamodzielnymi w formie deinstytucjonalizowanej- interdyscyplinarny zespół
opieki domowej
2. Szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych
3. Pobyt pacjenta na oddziale dziennym rehabilitacji
4. Opieka zdrowotna dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołu leczenia środowiskowego
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji : ciągła od kwietnia 2019

Dane kontaktowe:
90-302 Łódź
Ulica: Pilota Stanisława Wigury 19
Telefon: 422549681
Fax: 422549682
Adres e-mail: zarzad@swietarodzina.com.pl
Adres strony WWW: www.swietarodzina.com.pl
 

"DERMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 
Tytuł projektu:   Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kutnie jako forma zdeinstytucjonalizowanej opieki nad osobami niesamodzielnymi i starszymi
 
Dla kogo projekt: Osobami  korzystającymi z opieki w DDOM będzie 125 osób niesamodzielnych, w szczególności powyżej 65 r.ż.(będą stanowić min. 50% pacjentów), których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie ich wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym, którzy w ocenie skalą Barthel otrzymali 40-65 punktów, zamieszkujących  tylko i wyłącznie powiaty kutnowski, łęczycki, poddębicki, zduńskowolski, sieradzki, rawski, skierniewicki i miasto Skierniewice
 
Co oferuje projekt?: 
1. Dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych bezpośrednio na DDOM
2. Prowadzenie dziennego domu opieki medycznej
3. Działania edukacyjne dla otoczenia osób niesamodzielnych
 
Miejsce realizacji: Powiaty: kutnowski , łęczycki, poddębicki ,zduńskowolski,  sieradzki , rawski , skierniewicki
 
Termin rekrutacji : wrzesień 2019


Dane kontaktowe:
99-300 Kutno
Ulica: Henryka Sienkiewicza 16
Telefon: 242545008
Adres e-mail: dermex@onet.pl
 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZÓSTKA ADAMINA KACZOROWSKA

Tytuł projektu:   Lepsze jutro - opieka paliatywna dla nieuleczalnie chorych osób niesamodzielnych z województwa łódzkiego
 
Dla kogo projekt: Grupę docelową stanowią osoby niesamodzielne, w tym niepełnosprawne, nieuleczalnie chore wymagające objęcia opieką przez zespół hospicjum domowego. Projekt obejmie 90 osób zamieszkałych,
na obszarze Miasta Łódź i powiatów: brzezińskiego, łódzko wschodniego, pabianickiego i zgierskiego
Projekt obejmie także 90 opiekunów faktycznych uczestników projektu, którzy zostaną objęci szkoleniami z zakresu uszanowania woli decyzyjnej chorego i jego woli jako sposobu przeciwdziałania uporczywej terapii.
 
Co oferuje projekt?: 
1. Opieka paliatywna dla osób niesamodzielnych nieuleczalnie chorych
2. Szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych nieuleczalnie chorych
 
Miejsce realizacji: powiaty: Łódzki, łódzki wschodni, brzeziński, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji : do kwietnia 2020

Dane kontaktowe:
90-273 Łódź
Rewolucji 1905 r. nr 6
Telefon: 426327398
Fax: 426788242
Adres e-mail: nzoz_szostka@wp.pl
 
 Przejdź na górę