spotkanie informacyjne dotyczące konkursu z Poddziałania VIII..3.1 - 8 kwietnia 2019 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Spotkanie informacyjne w ramach Poddziałania VIII.3.1 (dotacje na rozpoczęcie działalności) - 8 kwietnia 2019 r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (spotkania)

 Przejdź na górę