Spotkanie informacyjne dla konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/16 - Poddziałanie IX.1.1 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Spotkania informacyjne dla Poddziałania IX.1.1 - 15 i 25 kwietnia 2016 r.

 Przejdź na górę