spotkanie informacyjne 25 września - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Spotkanie informacyjne dla Poddziałania IX.1.1 (AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA - PROGRAMY REWITALIZACJI) - 25 września 2019 r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 Przejdź na górę