Placówki dla dzieci i młodzieży oraz placówki medyczno-opiekuńcze dla osób zależnych lub niesamodzielnych - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


ZNAJDŹ PROJEKT DOTYCZĄCY ROZWOJU USŁUG PLACÓWEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PLACÓWEK MEDYCZNO - OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB ZALEŻNYCH LUB NIESAMODZIELNYCH

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Rozwój usług społecznych dla mieszkańców powiatu pabianickiego

Dla kogo projekt?: dla osób niesamodzielnych ze względu na niepełnosprawność oraz osób z ich otoczenia

Co oferuje projekt?: usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (opiekun, fizjoterapeuta, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej), wsparcie psychologiczne dla opiekunów faktycznych

Miejsce realizacji: Pabianice miasto i gmina wiejska

Termin rekrutacji: czerwiec 2019r.

Dane kontaktowe:
ul. Jana Pawła II 68, Pabianice,
tel. 42 225 35 03
pcmnzoz@pcmnzoz.pl,
www.pcmnzoz.pl           
 

FUNDACJA "SWOBODA"

Tytuł projektu: Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych

Dla kogo projekt?: dla osób niesamodzielnych ze względu na niepełnosprawność oraz ich opiekunów faktycznych

Co oferuje projekt?: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, wsparcie w ramach Klubu dla Aktywnych (klub będzie czynny przez 8 godz. dziennie), wsparcie psychologiczne dla opiekunów faktycznych, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Miejsce realizacji: woj. łódzkie

Termin rekrutacji: czerwiec – lipiec 2019r.

Dane kontaktowe:
ul. Sosnowa 4, Głowno
tel. 42 710 75 46,
 fundacjaswoboda@op.pl
www.fundacjaswoboda.pl 
 

Powiat Łowicki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Tytuł projektu: Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego

Dla kogo projekt?: dla osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności, wymagających opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego  wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego oraz osób z ich otoczenia

Co oferuje projekt?: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, poradnictwo specjalistyczne (psycholog, pedagog, prawnik), wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego, zapewnienie posiłków i transportu dla osób niesamodzielnych

Miejsce realizacji: powiat łowicki

Termin rekrutacji: lipiec – sierpień 2019r.

Dane kontaktowe:
ul. Podrzeczna 30, Łowicz
tel. 046/830 01 77
www.pcpr.lowicz.pl
 

Gmina Ujazd/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe

Tytuł projektu: Wsparcie dla osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dla kogo projekt?: dla osób niesamodzielnych ze względu na niepełnosprawność

Co oferuje projekt?: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, wsparcie fizjoterapeuty, wsparcie psychologiczne, poradnictwo prawne

Miejsce realizacji: gmina Ujazd

Termin rekrutacji: lipiec – sierpień 2019r.

Dane kontaktowe:
Osiedle Niewiadów blok 8 lokal B, Łódź
tel. 44 710 01 26
gops@ujazd.com.pl
 

FUNDACJA "OSTOJA" IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA

Tytuł projektu: AKTYWNI (NIE)PEŁNOSPRAWNI

Dla kogo projekt?: dla osób niesamodzielnych ze względu na niepełnosprawność oraz ich opiekunów faktycznych

Co oferuje projekt?: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (opiekun, fizjoterapeuta), usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, wsparcie w ramach Klubu Aktywnych (Nie)pełnosprawnych, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego, wsparcie psychologiczne dla opiekunów faktycznych

Miejsce realizacji: powiaty: opoczyński, tomaszowski, piotrkowski, rawski, radomszczański  

Termin rekrutacji: brak informacji

Dane kontaktowe:
ul. Westerplatte 2, Opoczno
tel. 44 755 60 16
sds_opoczno@wp.pl
www.fundacja-ostoja.pl
 

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST

Tytuł projektu: Razem damy radę!

Dla kogo projekt?: dla osób dorosłych niesamodzielnych ze względu na niepełnosprawność (osoby z niepełnosprawnością w niniejszym projekcie to osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ust. z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego) oraz ich opiekunów faktycznych

Co oferuje projekt?: poradnictwo specjalistyczne (psycholog, lekarz psychiatra, doradca zawodowy, pedagog, radca prawny, dietetyk), usługi opiekuńczo - asystenckie w miejscu zamieszkania, grupowe spotkania edukacyjno-terapeutyczne oraz poradnictwo psychologiczne dla opiekunów faktycznych

Miejsce realizacji: m. Łódź, powiaty: zgierski, łódzki-wschodni, pabianicki

Termin rekrutacji: brak informacji

Dane kontaktowe:
ul. Próchnika 7, Łódź
tel. 42 632 08 66
:biuro@pomost-lodz.org
www. pomost-lodz.org
 

Akademia Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Tytuł projektu: Pomoc i wsparcie u Twego boku
Dla kogo projekt?: dla osób niesamodzielnych ze względu na niepełnosprawność oraz ich opiekunów faktycznych
Co oferuje projekt?: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (opiekun, fizjoterapeuta, psycholog), poradnictwo dla opiekunów faktycznych, poradnictwo prawne
 
Miejsce realizacji: miasto Łodź
Termin rekrutacji: od sierpnia 2019r.
Dane kontaktowe:
, ul. Kilińskiego 21,  Łódź
tel. 42 255 77 03
www.przychodniamalinowa.pl
 

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego

Tytuł projektu: Umieć więcej, pełniej żyć.

Dla kogo projekt?: dzieci i młodzież w wieku szkolnym 6-15 lat z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny

Co oferuje projekt?: wsparcie w ramach Ogniska Wychowawczego: organizacja czasu wolnego tj. gry i zabawy, warsztaty dla rodziców, warsztaty integracyjne dla rodzin, zajęcia z psychologiem, logopedą i pedagogiem, zajęcia informatyczne, zajęcia wyrównawcze z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, zajęcia rozwijające zainteresowania.

Miejsce realizacji: m. Łódź

Termin rekrutacji: luty 2019r.

Dane kontaktowe:
ul. Obywatelska 60, Łódź
tel. 42 648 17 68
usjk.obywatelska@gmail.com
www.urszulanki.pl
 

Spółdzielnia Socjalna - Zielone Pabianice

Tytuł projektu: Zaopiekuj się mną!

Dla kogo projekt?: dla osób niesamodzielnych, które w pierwszej kolejności wymagają wsparcia i otoczenia usługami medyczno – opiekuńczymi (podopieczni Spółdzielni Socjalnej Zielone Pabianice)

Co oferuje projekt?: teleopieka, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego

Miejsce realizacji: powiat pabianicki

Termin rekrutacji: brak informacji

Dane kontaktowe:
ul. Łaska 62/64, Pabianice
tel. 575 870 215
remikol@op.pl,
www.zielonepabianice.org
 

Centrum Służby Rodzinie

Tytuł projektu: Świetlica środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni" rozszerzenie i kontynuacja sprawdzonych działań

Dla kogo projekt?: dzieci i młodzież w wieku 6-15 lat zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym

Co oferuje projekt?: wsparcie w ramach świetlicy środowiskowej: indywidualne wsparcie psychologiczne, pomoc przy odrabianiu lekcji w roku szkolnym, działania kompensacyjne i korekcyjne, zajęcia sportowe, zajęcia kulturalno-rozrywkowe, koła zainteresowań

Miejsce realizacji: m. Łódź

Termin rekrutacji: grudzień 2018r – styczeń 2019r, w trakcie realizacji rekrutacja uzupełniająca

Dane kontaktowe:
ul. Władysława Broniewskiego 1a, Łódź,
tel. 42 682 20 22
csr@csr.org.pl
www.csr.org.pl
 

Oratorium im. św. Dominika Savio

Tytuł projektu: ODS Świetlice

Dla kogo projekt?: dzieci i młodzież do 18 roku życia zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym (z rodzin dysfunkcyjnych lub mających trudną sytuację materialną i życiową)

Co oferuje projekt?: wsparcie w ramach świetlicy: zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, zajęcia wyrównawcze z języków obcych, zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia rozwijające ekspresję kulturalną, zajęcia sportowe i rekreacyjne, zajęcia podnoszące kompetencje społeczne i obywatelskie

Miejsce realizacji: m. Łódź

Termin rekrutacji: I półrocze 2019 r.

Dane kontaktowe:
ul. Wodna 36, 90-046 Łódź,
tel.42 671 84 00, 42 671 84 98
biuro@savio.lodz.pl,
www.savio.lodz.pl
 

"FUNDACJA SŁONIE NA BALKONIE"

Tytuł projektu: Prawo do pomocy

Dla kogo projekt?: wsparciem objęte zostaną dzieci i młodzież wywodzące się z rodzin dysfunkcyjnych lub mających trudną sytuację materialną i życiową

Co oferuje projekt?: wsparcie w ramach świetlicy socjoterapeutycznej: zajęcia z psychologiem, terapia, psychoterapia, zajęcia z języka angielskiego, języka polskiego, trening kompetencji cyfrowych oraz kompetencji uczenia się. Każdy z uczestników/uczestniczek będzie miał zapewniony posiłek w trakcie prowadzonych zajęć oraz dowóz z miejsca zamieszkania do świetlicy socjoterapeutycznej.
 
Miejsce realizacji: obszar ŁOM tj.. m. Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji: od listopada 2018r.

Dane kontaktowe:
ul. Piotrkowska 17/8, Łódź,
tel. 42 672 61 19
biuro@slonienabalkonie.pl
www.slonienabalkonie.pl
 

Fundacja Diabeciaki

Tytuł projektu: PESTKA - klub dla osób niesamodzielnych i ich otoczenia

Dla kogo projekt?: dla osób niesamodzielnych chorujących na cukrzycę, głównie typu I posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub które o takie orzeczenie wystąpiły oraz osób z ich otoczenia

Co oferuje projekt?: wsparcie w ramach klubu: warsztaty edukacyjne (obsług pomp insulinowych oraz systemu ciągłego monitorowania glikemii), konsultacje dietetyka, wsparcie psychologiczne, prawne, grupa wsparcia, zajęcia kulturalno-sportowe
 
Miejsce realizacji: obszar ŁOM tj. m.Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Łąkowa 11,  Łódź,
biuro@diabeciaki.pl
www.diabeciaki.pl
tel. 609 786 000
 

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Tytuł projektu: Drabina marzeń  

Dla kogo projekt?: Dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym od 6 do 18 lat, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Łodzi oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.
 
Co oferuje projekt?: Miejsca w świetlicy środowiskowej (wykwalifikowani opiekunowie, wychowawcy, pedagog, animatorzy). W ramach zajęć świetlicowych można skorzystać z: wsparcia terapeutycznego (psycholog, logopeda), korepetycji, warsztatów tematycznych (plastycznych, kulinarnych, informatycznych itp.), zabaw integracyjnych, wycieczek po Łodzi z przewodnikiem, rajdów pieszych i rowerowych.
 
Miejsce realizacji: miasto Łódź

Termin rekrutacji : Rekrutacja ciągła, termin realizacji projektu od 2018-10-01 do 2021-09-30

Dane kontaktowe: ul. Stefana Żeromskiego 115, 90-542 Łódź, tel. 797 965 151,  tie.lodz@gmail.com, www.tie.com.pl
 
 Przejdź na górę