Oś IX Włączenie społeczne - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Poddziałanie IX.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź

 Przejdź na górę