Konkurs - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19

Druga zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19

Konkurs Nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19 - Poddziałanie VIII.3.3 (dotacje na rozpoczęcie działałności gospodarczej - ZIT)

 Przejdź na górę