Konkurs - Poddziałanie IX.1.3 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/18

Druga zmiana Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/18

Zmiana Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/18

Konkurs Nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie IX.1.3 (aktywizacja społeczna i zawodowa)

 Przejdź na górę