Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.2.2 (1/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.2 (1/2020)

Formy wsparcia

W jakiej wysokości przysługuje uczestnikom stypendium stażowe?

Informujemy, iż zmienione Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 mają zastosowanie do konkursów ogłoszonych od 16.04.2020r, tj. od dnia wejścia w życie Wytycznych. Wobec powyższego Wnioskodawcy aplikujący w ramach II rundy konkursu RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/20 ogłoszonego 27.01.2020r. zobowiązani są stosować zapisy Regulaminu konkursu. Zatem uczestnikom skierowanym na staż będzie przysługiwało stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę