Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.2.2 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.2 (1/2017)

Pozostałe

W jaki sposób Wnioskodawca może potwierdzić wniesienie wkładu własnego w postaci kosztów pośrednich?

Jeżeli Wnioskodawca planuje w realizowanym projekcie wnieść wkład własny w całości w ramach kosztów pośrednich, to nie będzie konieczne, na etapie realizacji projektu, potwierdzenie wniesienia tego wkładu. W ramach przekazanej kwoty dofinansowania projektu, Wnioskodawca zrefunduje sobie koszty pośrednie w kwocie pomniejszonej o wartość wkładu własnego wykazanego w budżecie projektu, co zostanie uznane za wniesienie  tego wkładu w odpowiedniej wysokości.
 Przejdź na górę