Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (4/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (2/2021)

Czy uczestnikiem projektu może być osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, która objęta zostanie wyłącznie teleopieką?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę