Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017)

Grupa docelowa

Czy w ramach tego konkurs jest jakaś maksymalna ilość osób niepełnosprawnych , którymi można się opiekować ?

Nie ma określonej minimalnej, ani też maksymalnej liczby uczestników projektu. Ilość uczestników projektu powinna wynikać z lokalnej diagnozy potrzeb i być dostosowana do potencjału wnioskodawcy. W ramach konkursu wsparciem muszą być objęte osoby niesamodzielne, co jest bardzo istotne ponieważ nie każda osoba niepełnosprawna jest jednocześnie niesamodzielna. Definicja osoby niesamodzielnej została przedstawiona w regulaminie konkursu.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę