Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2021)

Grupa docelowa

W Załączniku nr 6 wskazano, że placówka wsparcia dziennego ma być przede wszystkim dla dzieci szkolnych. Czy jednak mogą też uczestniczyć tu dzieci młodsze np. 5-6 lat oraz młodzież szkół ponadpodstawowych?

Zgodnie z dokumentacją konkursową, placówki wsparcia dziennego adresowane są do:
  • dzieci od lat 3 i młodzieży do lat 18  zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym
  • ich otoczenia (rodziców/opiekunów prawnych) o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia dzieci i młodzieży.
W związku z tym, jeżeli występuje taka potrzeba w lokalnej społeczności, można objąć wsparciem dzieci w wieku 5-6 lat, jak i starsze.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę