Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.1 (2/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2020)

Pozostałe

,,Przy szacowaniu kosztów stypendium szkoleniowego wnioskodawca może uwzględnić zwiększenie jego wysokości w związku z planowaną waloryzacją kwoty zasiłku dla bezrobotnych w kolejnym roku kalendarzowym". Na jakiej podstawie Wnioskodawca może oszacować waloryzację kwoty zasiłku dla bezrobotnych?

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu w swoich zapisach nie precyzuje sposobu jaki wnioskodawca powinien przyjąć przy szacowaniu wysokości zasiłku w związku z planowaną waloryzacją kwoty zasiłku dla bezrobotnych w kolejnym roku kalendarzowym. Oczywiście można tego dokonać również na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku, o czym stanowi art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku.
Nie mniej jednak zaproponowane przez wnioskodawcę zwiększenie kosztów stypendium będzie podlegać ocenie pod względem racjonalności, natomiast w toku realizacji projektu rozliczeniu podlegać będzie kwota stypendium faktycznie obowiązującą w danym roku kalendarzowym, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
 Przejdź na górę