Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.1 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2017)

Pozostałe

W jaki sposób należy wypełnić część Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie (części 2.1 - 2.6 wniosku) ?

W celu usystematyzowania danych w ramach bazy SL2014, zwracamy się z uprzejmą prośba do wnioskodawców w przedmiotowym konkursie OPS/ PCPR o wypełnienie części 2.1 - 2.6 wniosku o dofinansowanie wg następujących wskazówek:
 
pkt. 2.1 - Gmina .../ Ośrodek Pomocy Społecznej w ...
pkt. 2.4 - NIP Gminy
pkt. 2.5 - REGON Gminy
pkt. 2.6 - adres Gminy
 
lub odpowiednio:
 
pkt. 2.1 - Powiat .../ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ...
pkt. 2.4 - NIP Powiatu
pkt. 2.5 - REGON Powiatu
pkt. 2.6 - adres Powiatu

Czy ośrodki pomocy społecznej muszą spełniać warunek wynikający z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 , poz.930) będąc wnioskodawcą uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie z Poddziałania IX.1.1?

Nie ma wymogu by ośrodki pomocy społecznej, które chcą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/17 spełniały warunki określone w art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej. Co oznacza, że wnioskodawcą może być OPS, który zatrudnia w pełnym wymiarze czasu mniej niż 3 pracowników socjalnych.
 Przejdź na górę